[1]
Indra Gunawan, A. 2019. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah. Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah . 4, 01 (May 2019), 76-94.