INDRA GUNAWAN, A. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan M. Amien Rais tentang Hubungan Agama dan Negara dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah. Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah , v. 4, n. 01, p. 76-94, 30 May 2019.