[1]
Saleh, M. 2019. KH. Ahmad Sanusi dan Karya-Karyanya: Khasanah Literasi Ilmu-Ilmu Ajaran Islam di Nusantara. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan. 29, 2 (Jul. 2019), 74-114. DOI:https://doi.org/10.52030/attadbir.v29i02.16.