[1]
Suganda, A. 2020. Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan. 30, 1 (Jan. 2020), 1-16. DOI:https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28.