[1]
Akbar, G.S. 2020. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai Inti Kurikulum di Sekolah Dasar Islam Terpadu . Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan. 30, 2 (Jul. 2020), 41-58.