(1)
Suganda, A. Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat. JAT 2020, 30, 1-16.