(1)
Akbar, G. S. Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Inti Kurikulum Di Sekolah Dasar Islam Terpadu . JAT 2020, 30, 41-58.