Saleh, M. (2019). KH. Ahmad Sanusi dan Karya-Karyanya: Khasanah Literasi Ilmu-Ilmu Ajaran Islam di Nusantara. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan, 29(2), 74-114. https://doi.org/10.52030/attadbir.v29i02.16