Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan, 30(1), 1-16. https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28