SALEH, M. KH. Ahmad Sanusi dan Karya-Karyanya: Khasanah Literasi Ilmu-Ilmu Ajaran Islam di Nusantara. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan, v. 29, n. 2, p. 74-114, 31 Jul. 2019.