SUGANDA, A. Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan, v. 30, n. 1, p. 1-16, 31 Jan. 2020.