AKBAR, G. S. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai Inti Kurikulum di Sekolah Dasar Islam Terpadu . Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan, v. 30, n. 2, p. 41-58, 31 Jul. 2020.