Suganda, Ahmad. 2020. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan 30 (1), 1-16. https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28.