Akbar, Gilang Syahril. 2020. “Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Inti Kurikulum Di Sekolah Dasar Islam Terpadu ”. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan 30 (2), 41-58. https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/61.