Saleh, M. (2019) “KH. Ahmad Sanusi dan Karya-Karyanya: Khasanah Literasi Ilmu-Ilmu Ajaran Islam di Nusantara”, Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan, 29(2), pp. 74-114. doi: 10.52030/attadbir.v29i02.16.