Suganda, A. (2020) “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan, 30(1), pp. 1-16. doi: 10.52030/attadbir.v30i01.28.