Akbar, G. S. (2020) “Ketuhanan yang Maha Esa sebagai Inti Kurikulum di Sekolah Dasar Islam Terpadu ”, Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan, 30(2), pp. 41-58. Available at: https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/61 (Accessed: 22January2021).