[1]
A. Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat”, JAT, vol. 30, no. 1, pp. 1-16, Jan. 2020.