Saleh, M. “KH. Ahmad Sanusi Dan Karya-Karyanya: Khasanah Literasi Ilmu-Ilmu Ajaran Islam Di Nusantara”. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan, Vol. 29, no. 2, July 2019, pp. 74-114, doi:10.52030/attadbir.v29i02.16.