Suganda, A. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan, Vol. 30, no. 1, Jan. 2020, pp. 1-16, doi:10.52030/attadbir.v30i01.28.