Akbar, G. S. “Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Inti Kurikulum Di Sekolah Dasar Islam Terpadu ”. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan, Vol. 30, no. 2, July 2020, pp. 41-58, https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/61.