Suganda, Ahmad. “Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari’ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat”. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan 30, no. 1 (January 31, 2020): 1-16. Accessed October 19, 2021. https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/28.