Akbar, Gilang Syahril. “Ketuhanan Yang Maha Esa Sebagai Inti Kurikulum Di Sekolah Dasar Islam Terpadu ”. Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan 30, no. 2 (July 31, 2020): 41-58. Accessed January 17, 2021. https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/61.