Editor in Chief:

Liah Siti Syarifah, S. Pd. I., M. Pd (SINTA ID : 6693916), STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Section Editor:

Dr. H. A Suganda, M. Ag (SINTA ID: 6675428), STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Dr. H. Dede Nurdin, S. IP., M. Ag (SINTA ID: 6764232), STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

H. Kusoy Anwarudin, S. Ag., M. Si (SINTA ID:  6675526), STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Mustiali, M. M. Pd (SINTA ID: 6675426), STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Drs. H. Adang Shabarna, M. Ag (SINTA ID: 6764230), STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Nandang Albian, S. H., M. H (ID SINTA: 6694224), STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Drs. H. Munandi Saleh, S. IP., M. Si (SINTA ID: 6675439), STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Arman Syaefurrahman, SE. ak, STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi

Reviewer:

Prof. Dr. H. Johar Permana, M. A (ID SCOPUS:57214807442, ID SINTA: 5991886), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Indonesia.

Dr. H. Mulyawan Safwandy Nugraha, M. Ag., M. Pd (SINTA ID: 6664123), Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama RI.

Dr. Deden Effendi, M. Ag (SINTA ID: 6004382), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia.

Widia Murni Wijaya, S.S.T., B.Tech., M.Pd (SINTA ID: 6703577), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yogyakarta, Indonesia.

IT Support:

Sandi Abriaman, S. Pd. I, STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh Sukabumi.